Spring til indhold

Om Fra Gade til By

Odense Kommune og Realdania gennemfører sammen et historisk byomdannelsesprojekt.

Den firesporede Thomas B. Thriges Gade har siden 1960'erne skåret Odenses bymidte over i to dele.
Nu bliver området forvandlet til et levende og aktivt byområde.

I sommeren 2014 blev gaden lukket for gennemkørende trafik og byggeriet gik i gang.  

Den nye bydel, som vokser frem, skal primært bestå af boliger, men også kontorer, butikker, kulturinstitutioner, restauranter og caféer.

Under jorden vil der være parkering for biler i to etager, mens der over jorden kommer grønne torve og byrum. 
Fodgængere og cyklister skal have trygge ruter og der skal gøres plads til en letbane.

 

Samlet plan for hele området

Arkitektfirmaet Entasis med rådgivere har tegnet det projekt, som nu er ved at blive realiseret.
Se helhedsplanen for projektet her

 

Byrådets beslutning

Projektet tager udgangspunkt i Odense Kommunes enstemmige byrådsbeslutning af den 13. februar 2008 om omdannelse af Thomas B. Thriges Gade fra motorgade til byrum med letbane.
Læs mere om det politiske grundlag for projektet 

 

En del af Odenses bytransformation

Den nye bydel er en del af en overordnet strategi, der skal forvandle Odense fra stor dansk by til dansk storby og trække endnu flere borgere og erhvervsdrivende til byen.

Læs mere om de øvrige byudviklingsprojekter og den overordnede strategi for udviklingen af Odense.