Spring til indhold

Fakta om Fra Gade til By projektet

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade omfatter et areal på 51.000 m2 og strækker sig 700 meter gennem et byområde, som kan dateres tilbage til 1000-tallet.

Projektområdet befinder sig i centrum af Odense med havnen 1 km mod nord og Odense å mod syd.
Ådalens grønne parker ligger i direkte forbindelse med den sydlige del af projektområdet.

Mod øst og vest ligger byens mest attraktive og velbesøgte byrum med gågader og kulturliv.

Tidsplan


Planlægningen af projektet startede i 2008. Selve byggeriet startede i 2014. Hele byomdannelsen står færdig i 2021.
Se tidsplanen for projektet her

Bebyggelse


Der bygges ca. 53.000 etagekvadratmeter fordelt på 3 kvar­terer med en samlet fordeling på ca. 65% boliger, ca. 25% erhverv og maksimum 10% detailhandel.
Et sammenhængende parkeringsanlæg under terræn sikrer meget centralt beliggende parkeringsfaciliteter.

Der vil i alt blive ca. 1.000 parkeringspladser i p-anlægget. Intelligent p-henvisning og i alt fem ind- og udkørsler sikrer overskuelighed og nem ind- og udkørsel.

Læs meget mere om den nye bydel og p-anlægget, som skal bygges her

Økonomi


I forbindelse med Odense Kommunes salg af Odense Energi afsatte byrådet d. 13. februar 2008 i alt 1,2 mia. kr. til investering i udvikling af bymidten.

Af dette beløb er 255 mio. kr. afsat til finansiering af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.
Det vil sige, at finansieringen af projektet er sket uden at skære i de kommunale budgetter og uden at hæve kommuneskatten.

Foreningen Realdania støtter ligeledes projektet med 255 mio. kr.

Derudover tjener projektet selv omkring 462 mio. kr. ind ved salg af byggeretter og p-pladser.

Indtægten fra salg af byggeretter kan variere alt efter markedspriserne.
Derfor kan den totale projektøkonomi variere, men indskuddet på 255 mio. kr. fra hhv. Odense Kommune og Realdania ændres ikke.

 

 Projektøkonomi  
Odense Kommune indskud
255 mio. kr.

 

Realdania indskud

 

255 mio. kr.

 

Salg af byggeretter og p-anlæg
est. salgspris per januar 2015

 

462 mio. kr.

 

Disponibelt beløb til opførelse af p-anlæg,
byrum, infrastruktur, arkæologi, projektledelse m.m.
per januar 2015

 

972 mio. kr.

 

Eksterne investorer opfører ca. 53.000 m2 bygninger

est. værdi

 

1.042  mio. kr.

 

Projektøkonomi total
2.014 mio. kr.