Spring til indhold

Politisk beslutningsgrundlag

Forlig og formel beslutning.

I forbindelse med salg af Odense Energi besluttede forligspartierne i byrådet at gennemføre en omdannelse af Thomas B. Thriges Gade fra trafikeret vej til byrum med letbane. Beslutningen er en del af Kvarterplan by - havn.


Forud var gået en længere proces med borgerinddragelse i form af møder og byvandringer i 2007. På baggrund af borgernes input og workshops i bymidteforum udarbejdede Odense Kommune et løsningsforslag til omdannelse af Thomas B. Thriges Gade.

Kvarterplan by – havn blev vedtaget formelt af et samlet byråd 13. februar 2008.

Du kan læse meget mere om Kvarterplan by - havn og processen bag her