Spring til indhold
Nyhed

Byens gratis glæder

16-09-2011

Ungdomsskolens Innovationsklasse, et nyt 10. klasses spor, har sat byudvikling på skemaet og fik i den forbindelse besøg af Thomas B. Thriges Gades projektgruppe.

De unge fik historien om Thomas B. Thriges Gade samt baggrunden for beslutningen om, at omdanne gaden til by. Desuden blev de præsenteret for de tre arkitektforslag og for kompleksiteten i en byudviklingsplan af denne størrelse.

Dette ledte frem til en diskussion om, hvad en god by består af i deres optik.

De unge benytter byens gågader til at gå i butikker og på café, men Innovationseleverne gav udtryk for at de savner områder til ophold og stille steder i byen; områder med borde og bænke, hvor man kan hygge sig og holde en pause, uden at skulle købe noget. Andre elever efterlyste en multibane, som kan bruges til forskellige typer boldspil. Deres behov gik generelt på at det var vigtigt for dem at byen kan tilbyde ”uforpligtende” pletter, hvor de unge selv kan definere indholdet.

Dannelsen af nye byrum til brug for nuværende og ikke mindst kommende generationer, er en proces som inviterer til, at man tænker ud over de traditionelle løsninger.

Byområdet på Thomas B. Thriges Gade skal være af en kvalitet og et fremsyn, så kommende brugere og borgere kan nyde godt af et tidssvarende byliv og som lever op til fremtidens behov.

De unge er en vigtig målgruppe at inddrage tidligt i planlægningen og vi har derfor fokus på at få en dialog i gang. Ikke mindst fordi det er afgørende, at de unge i Odense kan identificere sig med planerne for området, som er under udarbejdelse. Vi vil gerne sikre os, at de vil føler et ejerskab og har lyst til at benytte sig af områdets tilbud og aktiviteter.

Der var givtigt at få de unges input og projektgruppen har planer om flere besøg hos skoleelever som beskæftiger sig med emner indenfor området.