Spring til indhold
Nyhed

Frugtbar dialog mellem borgere og partnerskab

03-10-2011

Odenses borgere har udvist kreativitet og engagement i de mange kommentarer og forslag, som er sendt ind til projektet. Alle input fra borgere og interessenter indgår i overvejelserne i den videre bearbejdning af projektforslagene, sammen med dommerkomitéens anbefalinger. .

Borgerinddragelsesperioden sluttede den 20. september og i den forløbne måned er mange mails og postkort blevet sendt til projektets e-mail adresse på Fra gade til By. Hertil kommer de mange samtaler med borgere og interessenter, blandt andet på udstillingen på Odenses Adelige Jomfrukloster, ved Studiestartsmessen på SDU og på dialogmøder.

Udstillingen havde knapt 1500 besøgende og åbningsperioden blev forlænget fra to til tre uger som følge af den store interesse. 

Det videre arbejde vil foregå i dialog og samarbejde med partnerskabet. De tre teams afleverer deres forslag 1. december. Herefter fortages den endegyldige bedømmelse blandt de tre bud.

Den endelige vinder af konkurrencen offentliggøres den 28. februar 2012 og derefter følger endnu en måneds dialog med borgere og interessenter. Derfor vil der i marts måned igen være mulighed for at møde projektets medarbejdere til en præsentation og en drøftelse af det endelige vinderforslag.

Hvor og hvornår vil blive oplyst på www.fragadetilby.dk