Spring til indhold
Nyhed

Unge diskuterer byudvikling

30-10-2011

Rudolf Steiner Skolens 12. klasse gav et kvalificerede modspil, da projektchef Svend Heegaard besøgte skolen og præsenterede Thomas B. Thrige Gade projektet for eleverne. .

Besøget kom i stand da eleverne tog kontakt til projektets medarbejdere via mailadressen på hjemmesiden Fra Gade til By.

Klassen var i færd med et undervisningsforløb om arkitektur og tog i den forbindelse fat på de tre konkurrence forslag, for at undersøge forslagenes styrker og svagheder. Elevernes analyse med forslag, kommentarer og forbedringer blev sendt retur til projektets mailadresse.

For at kvitterer for det grundige arbejde og elevernes engagement valgte projektchefen, at besøge klassen. Projektet med de tre forslag blev præsenteret for klassen og derefter livligt debatteret.

Rudolf Steiner Skolers elever har jo et ry for at være kreativt anlagte og det fornægtede sig heller ikke i deres forslag til udformningen af by og byrum.

Klassen havde tilegnet sig et bredt kendskab til arkitektoniske løsninger og byrum efter en 14 dages rundrejse til europæiske byer. De havde derfor flere kommentarer og forslag til omdannelsen af Odenses nye centrum. 

De unge lægger vægt på asymmetriske bygninger, som bidrag til en større visuel diversitet for besøgende i bymidten. Facaderne må gerne være brudte, f. eks med alterner og beklædninger i træ. Det giver en større visuel mangfoldighed.

Byrummene mellem bygningerne bør være små og intime for at undgå store, tomme og forblæste pladser. Og der må gerne være mange af dem. Pladserne skaber små oaser i byen, hvor der er plads til ophold og leg.

Tillige med andre unge, ønsker eleverne på Rudolf Steiner Skolen, at der indrettes områder i den nye bydel, hvor man kan opholde sig uden at skulle bruge penge på café. Det vil tiltrække flere unge til den nye bydel, at man ikke skal købe sig til et sted at sidde.

De unges involvering er afgørende for udformningen af den omfattende byomdannelsesprojekt, som jo i høj grad bygges til de opvoksende generationer. Det er vigtigt, at de unges behov tænkes ind i planlægningen således, at unge også i fremtiden føler, at bydelen har noget at byde på for dem.

Byrummene bliver selvfølgelig fysisk forankret i sten og stål, men de skal samtidig kunne rumme og give plads til kreativ udfoldelse og ophold for alle aldre.

Det var en spændende meningsudveksling for både projektchef og elever og de unges input og ønsker blev samlet ind og overdrages til den videre bearbejdning af de tre konkurrenceforslag.